CƠM - MÌ - CHÁO

CƠM - MÌ - CHÁO

CƠM - MÌ - CHÁO

CƠM - MÌ - CHÁO

CƠM - MÌ - CHÁO
CƠM - MÌ - CHÁO
Menu

CƠM - MÌ - CHÁO

Cơm lươn nhật

Giá: 198.000đ

Cơm bò

Giá: 89.000đ

Mì udon lạnh

Giá: 89.000đ

Mì Ramen xào

Giá: 79.000đ

Mì thố

Giá: 89.000đ

Mì Udon xào

Giá: 79.000đ

Mì Udon cay

Giá: 88.000đ

Mì bò udon

Giá: 79.000đ

Mì Ramen cay

Giá: 88.000đ
backtop