Kim chi cải thảo - NHÀ HÀNG YES SUSSHI

Kim chi cải thảo - NHÀ HÀNG YES SUSSHI

Kim chi cải thảo - NHÀ HÀNG YES SUSSHI

Kim chi cải thảo - NHÀ HÀNG YES SUSSHI

Kim chi cải thảo - NHÀ HÀNG YES SUSSHI
Kim chi cải thảo - NHÀ HÀNG YES SUSSHI
Menu
image
Trang chủ » Thực đơn » KHAI VỊ » Kim chi cải thảo

Kim chi cải thảo

Mã sản phẩm:
Giá: 19.000đ
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
backtop