SASHIMI

SASHIMI

SASHIMI

SASHIMI

SASHIMI
SASHIMI
Menu

SASHIMI

Trứng cá hồi

Giá: 98.000đ

Sashimi 5 loại

Giá: 219.000đ

Sashimi 7 loại

Giá: 329.000đ

Thuyền ra khơi

Giá: 426.000đ

Sashimi Deluxe

Giá: 560.000đ

Sakura

Giá: 209.000đ

Ume

Giá: 149.000đ

Cá hồi

Giá: 79.000đ

Sashimi 3 loại

Giá: 109.000đ

Lườn cá hồi

Giá: 79.000đ

Mực

Giá: 79.000đ

Cá kiếm

Giá: 89.000đ

Bạch tuộc

Giá: 59.000đ

Sò đỏ

Giá: 98.000đ

Cá Saba giấm

Giá: 59.000đ

Cá trứng nishin

Giá: 98.000đ
backtop